58 PC Mixed Home Kids Health Lot 6025

Shelf pulls selling as shown in photo for this lot, new unused items, some have some package damage, great for resell, flea markets, etc.
Cannot Ship this lot to Alaska, Hawaii, Puerto Rico and the other U.S. territories

Điều kiện: Kệ kéo
Số lượng đơn vị trong lô này: 58
Chính sách Trả hàng / Đổi / Hủy: No Returns
Thẻ (cụm từ tìm kiếm): kids health cleaning home kitchen variety
Gửi từ (Bang / Vùng):  Michigan
Dịch vụ vận chuyển:
USPS First Class
USPS Priority
Fedex Ground
UPS Ground
DHL International
Freight (LTL/Truckload)
Nhận hàng có sẵn: Không