liquidation auctions wholesale clothing suppliers wholesale clothing suppliers

Jewlry Making Cord Transparant Clear 50ft each 12 Packs Tools

Jewlry Making Cord Transparant Clear 50ft each 12 Packs. $2.00 a pack (12 / 2 = 0.16 cents a piece) Also good for DIY & School Art n Crafts Projects. Cousin Brand.

Điều kiện: Mới (Mở hộp)
Số lượng đơn vị trong lô này: 27
MÔ HÌNH: CC001
Chính sách Trả hàng / Đổi / Hủy: Returns and Cancellation are approved
Thẻ (cụm từ tìm kiếm): Cord Jewlry Making Tool
Gửi từ (Bang / Vùng):  New York
Dịch vụ vận chuyển:
USPS First Class
USPS Priority
Fedex Ground
UPS Ground
DHL International
Freight (LTL/Truckload)
Nhận hàng có sẵn: Đúng