20 Sets of Portable Stainless Steel Toothpicks

You will get 20 sets of stainless steel toothpicks, 1 set has 7 accessories
Specification:
Material: aluminum alloy, stainless steel
size:
Aluminum tube: 9*1.7cm
Rectangular toothpicks: 8.8cm
Short square toothpicks: 6.5cm
Long round toothpicks: 8.5cm
Short round toothpicks: 6cm
Length: 9cm
Short toothpicks: 6.5cm
Dental floss stick: 7.5cm

Điều kiện: Mới
Số lượng đơn vị trong lô này: 20Sets
Thẻ (cụm từ tìm kiếm): Beauty set
Dịch vụ vận chuyển:
USPS First Class
USPS Priority
Fedex Ground
UPS Ground
DHL International
Freight (LTL/Truckload)
Nhận hàng có sẵn: Không