1000 Face Shields w Foam Band Clear Plastic Splash Protection

1000 Face Shields w Foam Band Clear Plastic Splash Protection

Protective Wear : Face Shields

Điều kiện: Mới
Số lượng đơn vị trong lô này: 1000
MÔ HÌNH: MED-3304
Chính sách Trả hàng / Đổi / Hủy: No returns, all sales final.
Thẻ (cụm từ tìm kiếm): Protective Wear Face Shields Foam Band Clear Plastic Splash
Gửi từ (Bang / Vùng):  Michigan
Dịch vụ vận chuyển:
USPS First Class
USPS Priority
Fedex Ground
UPS Ground
DHL International
Freight (LTL/Truckload)
Nhận hàng có sẵn: Đúng

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.